Vi är alla Guds Vilja, förenade i Honom och Hans skapelse för evigt.

Gud skapade oss genom att expandera Sin Vilja.

Vi är en förlängning av Honom.

Detta är vad vi firar idag!

Det finns ingenting att frukta.