Vi är en del av Gud och en del av Hans skapelse.

Bara genom att villigt förena oss med Gud och skapelsen kan vi upptäcka vår sanna Identitet.

”Varje dag, varje timma, varje ögonblick väljer jag vad jag vill se, ljuden jag vill höra, vittnesbörden om det som jag vill skall vara sanningen för mig.” Lektion 271.1:1