”Och om du väljer att se en värld utan någon fiende i vilken du inte är hjälplös, kommer medlen att se den att ges till dig.” T 21.VII.9:4

Gud är Orsaken och jag är Hans Verkan.

Orsaken bestämmer vad Verkan är.

Jag är så som Gud skapade mig.