Låt mig se återspeglingarna av Dina Tankar i stället, Fader!

Låt mig komma ihåg att jag inte ser något verkligt med mina fysiska ögon.

”Jag har givit allt jag ser all den mening som det har för mig.” Lektion 2

Om jag väljer förlåtelse ser jag en vänlig och fridfull värld.

Världen blir en vänlig pats där vi kan vila en stund innan vi fortsätter hem till Gud.