Allt jag ombeds att göra är att offra allt lidande, all saknad och ledsamhet och all oro och allt tvivel.

Allt som jag har bundit mig vid i världen och som är förgängligt.

Och när jag släpper det kommer Guds Kärlek att flöda över mig.

Idag skall jag inte vara rädd för kärleken.