”Ge upp det du inte vil ha, och behåll det du vill ha.” Manualen 4A.6:6

Guds frid är allt jag vill ha!

Vi har sökt och söker frihet där den inte finns.

Låt mig sluta med det och lyssna till Din Röst, Fader, och följa Den.

Jag avgår som min egen lärare.

Frihet är att acceptera vår egen natur som är kärlek och helighet så som Gud skapade oss.