Vårt enda syfte här i världen är att frälsa den, att rädda den, att älska den.

Att helt enkelt föra den tillbaka till ljuset genom att låta oss själva bli och vara Guds förlängda arm.

Gud skapade oss för att rädda världen.

Vi är här för att hjälpa.

Vi är hr för att hela.

Vi är här för att välsigna.