Frälsning är att känna igen att vi alla är ett, att vi inte är ensamma, att vi alla är lika mycket värda.

Inom oss finns syndfriheten som Gud har placerat där.

Det är vår uppgift att finna den.

Jag är målet världen söker.