Jag ber den Helige Ande att tala om för mig vad min funktion är.

Jag lär mig att lyssna till Honom och följa Honom.

Jag skall gå dit Du vill att jag skall gå.

Jag skall göra vad Du vill att jag skall göra.

Jag älskar Dig, min Fader.