Jag lämnar mina förflutna misstag bakom mig.

Jag lägger framtiden i Guds Händer.

Jag litar på att Gud finns hos mig i nuet.

Jag låter det heliga ögonblicket skänka mig frid och stillhet och säkerhet genom den Helige Ande som helar mitt sinne.