Låt mg varsebli mina systrar och bröder och alla ting och händelser på ett annat sätt.

Utan synd och med kärlek.

Låt mig se med Kristi ögon.

Jag ser min egen oskuld genom att se världens oskuld.

Jag finner min egen förlåtelse genom att förlåta.

”Upplysning är endast ett igenkännande, inte någon förändring alls.”