Om vi vill se den verkliga världen, en förlåten värld fri från dömande, kommer vi att se den.

Vi måste vara villiga att se att orsaken till världen vi ser finns i våra sinnen, så att vi kan ändra våra sinnen om världen vi ser.