Låt mig inte glömma att det jag ser är mitt sinnestillstånd, återspeglat utanför mig.

Låt mig överlämna mig till den Helige Ande och be Honom döma.

Låt den Helige Ande tala om för mig hur perfekta alla är.

Att alla är så som Gud skapade oss och det är vad jag vill se.