Jag öppnar mitt hjärta och ger den här dagen till Dig, Fader.

Låt allting utom Din Röst vara tyst.

Låt mig höra Himlens musik!