Guds Röst talar om för mig vem jag är.

Jag låter den fylla mig med kärlek och helighet.

Jag påminner mig om att jag i var och en av mina systrar och bröder bara ser det som jag vill att de skall vara.

Vi är alla ett, fullkomliga och kärleksfulla.