”Rädsla och kärlek är de enda känslor du är i stånd till.” T12.I.9:5

Rädslan kommer när vi stänger av kärleken.

När vi ser rädsla i en medmänniska – se det som ett rop på kärlek!

Hedra honom i hans oskuld och ge honom kärlek.