När jag känner mig frestad att låta yttre ting störa mig säger jag med klarhet: ”stillheten i Guds frid är min”.

”Vill du ha en stillhet som inte kan störas, en varsamhet som inte kan skadas, ett djupt varaktigt välbefinnande, och en vila så fullkomlig att den aldrig kan oroas. Allt detta, och mer, erbjuder förlåtelsen dig.” Lektion 122.1.6 – 2.1