”Det verkliga syftet med den här världen är att använda den för att rätta din otro.” T 1.VI.4:1

Vi väljer vad vi vill se.

Jag påminner mig om att alla möten är heliga möten.

Så som jag ser min medmänniska ser jag mig själv.

Så som jag behandlar honom behandlar jag mig själv.

Låt mig se ljuset i honom så att ljuset kommer närmare mig.