Kristi syn har makten att översätta allting till en förlåten värld.

Låt mig se med Kristi ögon!

Vi är här för att hela världen genom att se allting på ett annat sätt.

”Allt helande är en befrielse från det förgångna.” T 13.VIII.1:1