Jag lär mig att se oskuld i alla andra.

Genom att se oskuld i andra ser jag den i mig själv.

Att ge och att få är detsamma.

Jag ser oskuld när jag väljer att se den.

Jag ser en förlåten värld.