Se inga fel, se endast kärlek!

Ingenting verkligt kan hotas. Ingenting overkligt existerar.

”Se inga fel. Gör dem inte verkliga. Välj det kärleksfulla och förlåt synden genom att i stället för den se Kristi ansikte.” Bönens sång 2.I.3:3-5