Jag är Guds budbärare.

Låt mig inse det!

Låt mig lyssna till Guds Röst som säger att mitt sinne är helat.

Jag är hemma i Gud.

”Ha tillit till honom som vandrar tillsammans med dig, så att din skrämmande bild av dig själv kan ändras.” T 31.VII.5:1