Jag vill se allting utan synd, oskyldigt och rent.

Gud skapade allting SÅ!

Jag tränar mitt sinne i att välja att se renheten så som Gud skapade den.