Du är inte en främling för mig.

Du är min vän och Guds Son.

Vi är inte en kropp.

Vi använder bara kropparna för att hela våra sinnen, för att hjälpa varandra och för att uttrycka vår enhet.

Jag väljer att se förbi alla de olikheter jag lärt mig att se.

Jag väljer att se Guds helige Son.