Jag är inte en kropp.

Jag är inte ett ego.

Jag är fri.

Jag är så som Gud skapade mg.

Låt mig komma hem till Dig min Fader.

Låt mig få krypa upp i Din Famn och känna Din Kärlek och värme och säkerhet.