Det finns ingen synd!

Det är våra ideer som är fel.

När vi ser synd i någon annan eller i oss själva tycker vi det är ok att attackera och att vi förtjänar lidande och bestraffning.

Men synd är vansinne!

Gud är Källan till allting.

Gud är Kärlek och det är vi också.

”Kärleken vill bli känd, fullständigt förstådd och delad. Den har inga hemligheter; ingenting som den vill hålla för sig själv och gömma.” T 20.VI.2:5-6