Det krävs stort mod för att ge upp sitt självdömande.

Dagens lektion ber oss att lyssna på Gud som vet vem jag är – syndfri och helig.

Jag har helt enkelt misstag mig.

Jag har glömt min Källa.

Jag stillar mitt sinne i Guds Närvaro och öppnar mitt hjärta för Kärlek.