Låt mig se Kristi ansikte i stället för mina misstag!

Ingenting är åtskilt fri Gud.

Gud är livet, varat och Existensen.

Vart jag än går och vad jag än gör så är Gud med mig.

Jag behöver inte bekymra mig för någonting.

Gud talar till mig och berättar vad jag skall göra.