Detta är en andlig verklighet!

Vi tror vi lever i världen men vi lever i Gud som är vårt liv.

Gud är överallt och i allting fast Han inte syns.