”När du känner att heligheten i din relation hotas av någonting, stanna då ögonblickligen upp och erbjud den Helige Ande din villighet att trots rädslan låta Honom byta ut detta ögonblick mot det heliga ögonblick som du hellre skulle vilja ha. Han kommer aldrig att låta bli att göra det.” T 18.V 6:1-2