I denna värld är vi slavar under våra kroppar.

Så mycket tid jag ägnar åt min kropp!

Tänk om jag i stället skulle ägna tiden åt anden.

Om jag i stället sökte det heliga ögonblicket.

Om jag delade min tid med vänner i meditation och bön!