Jag försöker identifiera mig med den del av mitt sinne där stillhet oh frid råder för evigt.

Jag är inte en kropp. Jag är fri.

Jag väljer att se min egen helighet.

Jag påminner mig om att bara mitt eget fördömande kan skada mig.