Jag är fullständigt ansvarig för min egen frälsning samtidigt som jag är fullständigt beroende av Gud.

Mitt sanna Själv är en gåva av Gud.

Detta rätta sinne är där den Helige Ande bor.

Han är en del av oss alla och en del av Gud.

Den Helige Andes Röst och mitt sanna Självs röst.