Den Helige Ande vandrar tillsammans med mig och visar mig vägen.

Låt mig komma ihåg att jag är här för att vara sant hjälpsam och för att representera Honom som har sänt mig.

Jag vet att jag inte behöver oroa mig för vad jag skall säga eller göra, därför att Han som har sänt mig kommer att vägleda mig.