Att acceptera att det förflutna är borta är bara sunt förnuft.

Att acceptera att framtiden inte är här är bara sunt förnuft.

Det vi tror kommer från det förflutna eller framtiden kommer från våra nuvarande tankar.

Varför inte ändra dem och lägga framtiden i Guds Händer.

”Helande ersätter lidande. Den som ser på det ena kan inte varsebli det andra, för de kan inte båda finnas där. Och det som du ser kommer världen att vara vittne till, och vittna om. Således är ditt helande allt som världen behöver för att kunna helas.” T 27.V.6:6-8,7:1.