Jag lär mig att lyssna till den Helige Ande i stället för till egot.

Jag lär mig att jag är inte en kropp. Jag är fri.

Kroppen är endast ett kommunikationsmedel för att nå mina systrar och bröder.