Förlåtelse är min funktion här på jorden.

Jag frågar den Helige Ande – hur kan förlåtelse bli min funktion och hur och vad ska jag göra?

Hur kan jag på bästa sätt se på alla illusioner och all skuld låta den försvinna?

Hur kan jag på bästa sätt spegla kärleken i denna världen?

Allt jag söker är den funktion Gud gav mig.

Att förlåta, spegla kärleken och befria från skuld.