Jag söker denna helighet i sann ödmjukhet.

Jag försöker komma ihåg att detta Själv är något jag delar med alla systrar och bröder.

Vi är alla ett.

Låt mig höra Rösten som talar för Gud inom mig.

”Ande är jag, en helig Guds Son, fri från begränsningar, trygg och helad och hel, fri att förlåta, och fri att rädda världen.” Lektion 97.7:2