Om vi verkligen förstod att det är vårt val – glädje eller smärta – skulle valet då vara svårt?

”Det kräver betydande inlärning både för att förstå och acceptera det faktum att världen inte har någonting att ge.” M 13.2:1