Bara ordet ”frid” kan ha en helande effekt på sinnet.

Jag skall vara stilla och återvända hem.

Jag är inte en kropp. Jag är fri.

”Var fri idag. Och bär med dig friheten som din gåva till dem som fortfarande tror att de är förslavade i en kropp. Var fri, så att den Helige Ande kan använda sig av din räddning undan slaveri för att befria de många som varseblir sig själva som bundna, hjälplösa och rädda. Låt kärlek ersätta deras rädslor genom dig.” Lektion 199.7:1-4