Min uppgift är att ta emot Guds gåvor och ge dem vidare till alla jag möter och tänker på.

Jag kan befria världen från skuld genom min förlåtelse.

Gud ber mig att visa alla att vi har Guds gåva, att vi alla är lika.

”Ett litet hinder kan förvisso tyckas stort för dem som inte förstår att alla mirakler är detsamma. Att lära ut detta är likväl vad den här kursen är till för. Detta är dess enda syfte, för endast detta är allt som finns att lära.” T 26.V.1:1-3