Jag är fortfarande som Gud skapade mig.

Jag påminner mig om att jag är en förlängning av Gud.

Gud är min Källa.

Gud är min frihet.

Låt mig sjunka in i Guds obegränsade frid.

”Guds Namn är min befrielse från varje tanke på ondska och synd, eftersom det är mitt eget såväl som Hans.” T 15.II.10:3