”Det enda sättet att ha frid är att lära ut frid. Genom att lära ut frid måste du själv lära dig den, eftersom du inte kan lära ut det som du fortfarande dissocierar.” T 6.III.4:3-4

Idag påminner jag mig om att alla är mina systrar och bröder.

Vi är lika mycket värda och heliga och älskade.

Låt mig se alla som en välsignelse