Allt jag vill ha är Guds frid.

Dagens lektion ber oss att ge upp vårt sökande efter lycka genom våra kroppar och världen.

Att i stället slappna av i Guds frid.

Jag måste ändra mitt sinne om världens syfte.

Jag måste ändra min uppfattning om världen och fridens väg skall leda mig hem till Gud.

”Inte förrän du ser helandet av Guds Son som allt du önskar skall fullbordas av världen, av tiden och av alla skenbilder, kommer du att känna Fadern eller dig själv. För du kommer att använda världen till det som inte är dess syfte, och kommer inte att undgå dess lagar om värld och död.” T 24.VI.4:3-4