Jag lär mig att jag behöver inte känna någon annans tacksamhet.

Det räcker med att jag är tacksam för att få ge.

Att ge och att få är detsamma.