Jag skall lära mig att förlåta i varje situation när jag känner ilska eller rädsla i någon form.

Varje negativ tanke ger jag till den Helige Ande och ber att Han hjälper mig att se allting på ett annat sätt.

Jag ber att Han lär mig förlåta.

Förlåtelse är det centrala temat i A Course in Mirakels.

Förlåtelse erbjuder oss allt vivill ha.

Förlåtelse är nyckeln till lycka.