Min funktion på jorden är att förlåta.

Att helt enkelt göra mig av med all ilska och rädsla.

Förlåtelse är en radikal förändring av vårt sätt att se på världen.

”Du har ingen aning om vilken oerhörd befrielse och djup frid som kommer av att möta dig själv och dina bröder helt utan att döma.” T 3.VI.3:1