Jag tömmer mig fullständigt och öppnar mig för Gud.

Jag kommer med tomma händer till Gud.

Jag söker det heliga ögonblicket och släpper allt.