Jag passerar förbi mina försvar och söker Kristusbarnet i mig.

För en kort stund upplever jag oskulden i mig.

Låt mig få vila i min Faders hus tillsammans med Honom.

I perfekt stillhet, tystnad och frid. Helt utan ord.