Du som söker ljuset håller endast för ögonen.

Ljuset är i dem nu.

Upplysning är endast ett igenkännande inte någon förändring alls.